Var god vänta...
 • Denna video kräver en plugin!
 • Denna video kräver av rättighetsskäl en plugin.
  Webbläsaren Chrome har från version 42, som släpptes 14 april, inte längre stöd för plugin-program. Eftersom du använder denna version så har du följande alternativ:
  1.Använd en annan webbläsare.
  2.Du kan tvinga Chrome att aktivera stöd för plugins igen, genom följande steg:
  • Öppna sidan med avancerade inställningar genom att klista in följande länk i adressfältet:
   chrome://flags#enable-npapi
  • Tryck på den blå Aktivera knappen i sektionen "Aktivera NPAPI" som syns längst upp på sidan
  • Starta om din webbläsare
  • Om du inte sedan tidigare har installerat plugin-programmet Widevine måste du nu göra det.
   Gå till följande sida för att installera Widevine
  • Efter att du installerat Widevine måste du igen starta om din webbläsare
  2.Du kan tvinga Chrome att aktivera stöd för plugins igen.
 • Detta program kräver en plugin.
Mer info
 • Du måste installera en plugin!
 • Detta program kräver av rättighetsskäl en plugin som heter Widevine. Widevine är ett så kallat DRM-skydd som skyddar mot otillåten nedladdning och kopiering av innehåll. När du trycker på Installera öppnas ett nytt fönster. Följ instruktionerna där och när du är klar kan du trycka på Fortsätt titta på denna sida. Om det inte fungerar så prova att starta om din webbläsare och gå tillbaka till detta program.
Installera Fortsätt titta Nej, visa något annat
 • Detta program kräver en plugin.
Mer info
Denna video kräver ett plugin som heter Widevine.
Det kan vara så att du måste godkänna att denna plugin får användas.
Leta efter en gul ruta längst ner i detta fönster och godkänn där att Widevine får användas.
Har du just gjort detta så tryck på Försök igen.
Försök igen
Allmänt

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) beskriver de villkor som gäller mellan dig som användare (nedan "Användaren" eller (”du, dig, din och ditt”)) och bolaget SBS Broadcasting Networks Ltd som tjänsteleverantör (nedan "Kanal 5Kanal 9Kanal 11") rörande användande av Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play. Användarvillkoren gäller tills vidare och Kanal 5Kanal 9Kanal 11 förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren. Eventuella ändringar i villkoren meddelas per mejl till den mejladress du har angett när du har registrerat ditt konto. Ändringarna träder i kraft nästkommande månadsskifte efter den månad ett sådant meddelande har lämnats. De vid var tid gällande Användarvillkoren finns publicerade på Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play.

Åldersgräns

För att utföra en betalning på Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans samtycke.

Användning i Sverige

Vissa delar av materialet på Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play är endast tillgängligt i Sverige (s.k. geo-blocking). Det beror på att de immateriella rättigheterna för visning av sådant material endast är klarerade för Sverige. Att kringgå detta skydd utgör ett lagbrott och ett brott mot dessa Användarvillkor och användaren ansvarar för krav från rättighetshavare till följd av sådant kringgående.

Registrering och köp av premiumabonnemang

Visst utbud på Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play är endast tillgängligt mot betalning, du hittar vid var tid gällande prislista och premiumabonnemangsinformation på Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play. För att kunna ta del av sådant utbud måste du registrera dig och skapa ett användarnamn och lösenord. Du kan även registrera dig med hjälp av ditt Facebook-konto. Användaren är skyldig att vid registrering lämna korrekta uppgifter om sig själv. Genom att fullfölja registreringen intygar Användaren att uppgifterna är korrekta.
Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte lämnas ut till någon annan och Användaren ansvarar för att bevara inloggningsuppgifterna så att ingen obehörig får del av dem. Användaren är betalningsskyldig för alla abonnemang som tecknas med angivande av Användarens inloggningsuppgifter. Användaren ska även hålla Kanal 5Kanal 9Kanal 11 skadeslös om någon annan använder Användarens inloggningsuppgifter. Missbruk beivras.

Betalning

Betalning kan ske antingen med bankkort, SMS eller via PayPal. Vid betalning via SMS skickas en faktura ut i slutet av månaden. Priset som anges på hemsidan inkluderar alla skatter och avgifter. Priset inkluderar inte den ersättning för kommunikation som Användaren enligt avtal har att erlägga till sin Internetoperatör eller andra kostnader i samband med användandet av Användarens egen datautrusning.
Betalning via bankkort hanteras av vår betalningspartner PayEx för att garantera snabb och säker betalning. Betalning via SMS hanteras av vår betalningspartner Klarna Mobil.

Bankkort

Betalning kan endast ske med svenskt bankkort. Vi accepterar för närvarande VISA och Mastercard. På ditt kontoutdrag/kreditkortsräkning kommer transaktionen att registreras som "Premium: Kanal 5 Play, Kanal 9 Play, Kanal 11 Play".

Mobilräkning

Vid betalning via SMS kommer du i slutet av månaden få en faktura med dina samtliga köp. Fakturan skickas från Klarna Mobil. Första gången du erhåller en faktura kommer den till din folkbokföringsadress. Efterföljande fakturor skickas via SMS till din mobil. Om det är första gången du handlar via Klarna Mobil kan du behöva registrera ditt mobilnummer på www.klarna.se.
Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post.

PayPal

Du kan välja att finansiera din betalning från ditt PayPal-saldo eller via ett betal- eller kreditkort kopplat till ditt PayPal-konto. För mer information gå till www.paypal.se

Personuppgifter

När Användaren registrerar sig lämnar denne vissa personuppgifter till Kanal 5Kanal 9Kanal 11. Kanal 5Kanal 9Kanal 11 sparar följande uppgifter från registreringen (även vid anslutning via Facebook): namn, födelsedatum, kön, postnummer, mejladress, Facebook ID och s.k. ”access token”.

Vid användning av tjänsten kommer Kanal 5Kanal 9Kanal 11 dessutom automatiskt spara följande uppgifter om Användaren: uppgifter om antal beställningar, antal överföringar per beställning och IP-adress.

Kanal 5Kanal 9Kanal 11 behandlar sparade uppgifter för följande ändamål: för att utöva sina skyldigheter och rättigheter i samband med tillhandahållandet av Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play, för att utvärdera och utveckla tjänsten i syfte att tillhandahålla en så bra tjänst som möjligt, för statistikändamål och för att möjliggöra kommunikation (exempelvis nyhetsbrev) mellan Kanal 5Kanal 9Kanal 11 och Användaren.

Kanal 5Kanal 9Kanal 11 kommer överföra sparade uppgifter till det svenska koncernbolaget, Discovery Neworks Sweden AB, org nr 556431-2469 (”Discovery ”). Varken Kanal 5Kanal 9Kanal 11 eller Discovery kommer sprida uppgifterna till tredje man.

Varken Kanal 5Kanal 9Kanal 11 eller Discovery får del av bankkortsnummer eller övriga uppgifter som lämnas i samband med betalning. Sådana uppgifter lämnas endast till PayEx, PayPal och/eller Klarna.

I och med att Användaren accepterar dessa Användarvillkor samtycker Användaren till att Kanal 5Kanal 9Kanal 11 och Discovery sparar och behandlar uppgifterna på det sätt som framgår av dessa villkor.

Användaren kan genom skriftlig begäran till Kanal 5Kanal 9Kanal 11 begära rättning av personuppgifter. Användare har också rätt att en gång per år skriftligen begära och få ut information om Kanal 5Kanal 9Kanal 11:s och Discovery:s behandling av Användarens personuppgifter. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till att Kanal 5Kanal 9Kanal 11 använder användarens uppgifter i marknadsföringssyfte genom att logga in och välja bort e-postutskick under personliga inställningar på Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play. Användaren kan också kontakta Kanal 5Kanal 9Kanal 11 via mejl.

Ångerrätt

Kanal 5Kanal 9Kanal 11:s tillhandahållande av en möjlighet till streaming av program mot betalning utgör en tjänst enligt distansavtalslagen. För din del innebär detta att du har rätt att frånträda köpet inom 14 dagar från att du har mottagit en beställningsbekräftelse. Vänligen notera att ångerrätten inte gäller om du loggar in på ditt användarkonto och börjar titta på ett program.

Immateriella rättigheter

Material som Användaren får tillgång till via Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Användaren har endast rätt att använda tjänsterna för privat bruk och ansvarar för att varken Användaren själv eller annan nyttjar eller förfogar över materialet i strid med upphovsrättslig eller annan lagstiftning eller i strid mot dessa Användarvillkor. Detta innebär bland annat att Användaren inte har rätt att sprida eller kopiera materialet, låta annan använda Användarens inloggningsuppgifter, försöka kringgå kopieringsskydd, göra programmen tillgängliga genom offentligt framförande eller använda tjänsten i ett kommersiellt syfte.
Brott mot denna bestämmelse ska alltid anses vara ett väsentligt brott mot Användarvillkoren som kan medföra ansvar för Användaren i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "Användarens ansvar".

Cookies

Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play använder s.k. "cookies". Cookies är en informationsfil som skickas från en webbplats till din dator, där den lagras. Den innehåller information som webbplatsen vill att du presenterar varje gång du hämtar information från denna webbplats. I de flesta fall innehåller dessa cookies inställningar som du gjort på webbplatsen, information om att du är inloggad m.m. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.

Google Analytics, VideoPlaza, PollDaddy, Adobe och Comscore är leverantörer vars tjänster vi använder för att samla statistik om Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play och dessa leverantörer använder cookies. Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play använder även cookies om du utnyttjar en särskild tjänst som kräver inloggning, t.ex Facebook och Twitter.

Du har möjlighet att förhindra Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play att lagra cookies på din dator. Alla webbläsare är olika och har olika inställningar, men alla har möjligheten att hindra webbplatser från att föra över cookies till din dator. Notera att cookies behövs för att du ska kunna använda tjänster på Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play som kräver inloggning, såsom visning av program mot betalning. Vänligen notera också att vissa funktioner på Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play inte fungerar som tänkt om du stänger av cookies.

Kanal 5Kanal 9Kanal 11:s ansvar för fel

För att kunna ta del av programmen på Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play krävs att du har en datorutrustning och bredbandsuppkoppling av viss kapacitet enligt våra Systemkrav.

Kanal 5Kanal 9Kanal 11 ansvarar inte för fel eller skada som orsakats av Användaren eller av fel eller brister i Användarens utrustning eller i annan teknisk utrustning som inte tillhör Kanal 5Kanal 9Kanal 11.

Tjänsterna på Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play är tillgängliga i befintligt skick, vilket bland annat innebär att Kanal 5Kanal 9Kanal 11 äger rätt att när som helst ta bort och lägga till program. Om Användaren kan visa att det föreligger ett väsentligt fel i Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play och att felet har orsakats av Kanal 5Kanal 9Kanal 11 har Användaren rätt att få ett förlängt Premiumabonnemang.

Kanal 5Kanal 9Kanal 11:s ansvar för fel begränsar sig till vad som anges ovan. Därutöver bär Kanal 5Kanal 9Kanal 11 inget ansvar för några skador - vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador - till följd av fel eller brister i tjänsten. Detta innebär bland annat att Kanal 5Kanal 9Kanal 11 inte i något fall ansvarar för skador i form av datahaverier eller förlust av data.

Användarens ansvar

Användaren får inte försöka kringgå Kanal 5Kanal 9Kanal 11:s säkerhetssystem, exempelvis genom att använda annan besökares inloggningsuppgifter eller genom att försöka testa Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Plays säkerhet. Användaren får inte heller använda Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play på sätt som skulle kunna skada, överbelasta eller försämra webbplatsen eller inkräkta på andra användares användning av Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play.

Vid överträdelser av Användarvillkoren har Kanal 5Kanal 9Kanal 11 rätt att neka Användaren tillgång till Kanal 5 PlayKanal 9 PlayKanal 11 Play. Därutöver ska Användaren ersätta Kanal 5Kanal 9Kanal 11 all den skada som Kanal 5Kanal 9Kanal 11 drabbats av till följd av överträdelsen, inklusive eventuella krav från tredje man.

Tillämplig lag

Tvist enligt dessa Användarvillkor ska avgöras enligt svensk lag.